Thanh toán chi phí cho khóa học

Để tham gia vào khóa học, bạn cần gởi thông tin cho chúng tôi theo form thông tin tại đây. Sau đó, gởi học phí vào 1 trong 2 tài khoản bên dưới với thông tin xác nhận như hướng dẫn:

Tài khoản VietCombank

Chủ tài khoản: BÙI QUỐC HUY
Số tài khoản: 0071002760099
Ngân Hàng: Vietcombank – Chi Nhánh Hùng Vương - TP. HCM

Trong phần ghi chú nội dung chuyển tiền, bạn ghi rõ:
Họ tên - Tham gia học khóa học gì.
Ví dụ:
Nguyễn Văn A - Tham gia khóa học PHP cơ bản online

Khi hoàn tất việc gửi chi phí cho chúng tôi. Bạn vui lòng thông báo cho chúng tôi biết về việc chuyển chi phí của bạn. Bằng cách gọi trực tiếp đến số 0903087580 gặp (thầy Huy). Nếu không thể gọi được, vui lòng nhắn tin cho thầy Huy biết bạn đã hoàn tất chi phí.

Chúng tôi sẽ kiểm tra tài khoản và nếu mọi thứ đã hoàn tất. Chúng tôi sẽ gửi thông tin username/ password cho bạn qua tin nhắn điện thoại. Hãy dùng chúng để đăng nhập vào hệ thống và tham gia khóa học mà bạn đã đăng ký.

Lưu ý:

+ Nếu bạn thanh toán vào chiều tối thứ 6, thứ 7, chủ nhật thì phải sáng thứ 2 chúng tôi mới kích hoạt tài khoản cho bạn được. Vì ngân hàng không cập nhật giao dịch vào các ngày cuối tuần. Do đó, vui lòng đợi nếu bạn thanh toán vào những ngày trên.

Các khóa học

ReactJS - Web Application
Laravel 5.4 In Action
Magento 2: Module Extension
Lập trình NodeJS
AngularJS 2.x
Lập trình Python
Lập trình Android
Lập trình IOS - Swift 2
PHP cơ bản
PHP nâng cao
Codeigniter
Zend 2.x
WordPress 4.x
AngularJS 1.x