Quy định khi tham gia khóa học

Các bạn vui lòng đọc kỹ các điều khoản bên dưới. Một khi bạn tiếp tục truy cập vào hệ thống, cũng có nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều khoản bên dưới.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các bài giảng, tài liệu, video clip sử dụng trong hệ thống học trực tuyến đều thuộc về quyền sở hữu hợp pháp của công ty TNHH Giải Pháp Trực Tuyến QH hoặc được cấp phép hợp pháp cho chúng tôi sử dụng trên hệ thống website. Do đó, người sử dụng dịch vụ này nghiêm cấm sao chép, tải lên, chỉnh sửa, thương mại, xuất bản, tái xuất bản các nội dung này dưới mọi hình thức mà không thông qua đơn vị chủ quản cụ thể là Công ty TNHH Giải Pháp Trực Tuyến QH.

Khi phát hiện cá nhân, tổ chức cố tình sao chép, tải lên, chỉnh sửa, thương mại, xuất bản, tái xuất bản các nội dung này. Chúng tôi sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật về luật sở hữu trí tuệ nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của chúng tôi không bị tổn hại.

Đăng ký và sử dụng tài khoản

Hệ thống sử dụng tài khoản thành viên để tham gia vào khóa học trực tuyến. Tài khoản của hệ thống là tài khoản riêng biệt và không liên quan gì đến các dịch vụ khác như forum hay testing . Và việc đăng ký sẽ được thực hiện cho đến khi các bạn hoàn tất các yêu cầu về chi phí thanh toán theo thông tin tại đây.

Thông tin đăng ký của bạn phải tuyệt đối đúng. Chúng tôi sẽ không tiết lộ chúng cho bất kể đổi tác thứ hai nào mà không thông qua ý kiến của các bạn. Khi phát hiện thông tin không chính xác, chúng tôi có quyền hủy tư cách học viên của bạn. Do vậy, để đảm bảo quyền lợi của bạn được bảo vệ, hãy điền thông tin thật của chính bạn khi đăng ký với chúng tôi.

Mỗi tài khoản, chỉ được phép sử dụng cho một cá nhân duy nhất. Bằng nghiệp vụ chuyên môn, chúng tôi có thể phát hiện tài khoản của bạn bị chia sẻ hoặc cố tình chia sẻ cho một người thứ hai. Khi đó, chúng tôi có toàn quyền hủy tư cách học viên của bạn trên hệ thống dựa vào thông báo trên email hoặc văn bản, chứng từ.

Việc bảo mật tài khoản của các bạn là do ý thức của chính các bạn, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu tài khoản của quý vị bị mất cắp hoặc thay đổi thông tin nếu lỗi gây ra từ phía các bạn.

Trong trường hợp hư hại, mất dữ liệu vì các sự cố thuộc phạm vi của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải quyết trong khả năng cho phép của mình.

Trong một số trường hợp vi phạm các điều khoản, hoặc tài khoản của các bạn đi trái với tiêu chí của website hoặc luận bàn về chính trị, tôn giáo. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho đơn vị có thẩm quyền cao hơn để giải quyết, và khóa hoặc xóa vĩnh viễn thông tin tài khoản của các bạn.

Thời hạn sử dụng dịch vụ

Mỗi tài khoản đều có thời hạn cụ thể. Khi bạn tham gia khóa học, tài khoản sẽ hoạt động trong 3 tháng, tính từ thời điểm bạn bắt đầu tham gia khóa học.

Sau khi hoàn tất khóa học và hết thời gian sử dụng. Tài khoản của bạn sẽ không thể truy cập vào hệ thống nữa. Tuy nhiên, các bài giảng mới sẽ được gửi tới mail của bạn trong thời hạn 1 năm tính từ thời điểm bắt đầu khóa học.

Sau 1 năm, chúng tôi sẽ ngừng việc cung cấp tài liệu cho bạn.

Thanh toán để tham gia dịch vụ

Để tham gia khóa học, bạn cần thanh toán dựa trên thông tin chi tiết tại đây. Sau đó thông báo cho chúng tôi dựa trên tin nhắn sms, email hoặc gọi điện trực tiếp. Tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt tính từ thời điểm chúng tôi đã nhận được chi phí từ phía các bạn.

Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm, nếu việc thanh toán gặp sự cố do lỗi từ phía các bạn hoặc các sự cố bất ngờ liên quan đến tự nhiên (thiên tai, động đất,….)

Để giải quyết khó khăn khi sử dụng dịch vụ. Bạn có thể gửi email tới địa chỉ sau nhờ giúp đỡ: support@qhonline.info

Thay đổi quy định

Chúng tôi (cụ thể là công ty TNHH Giải pháp trực tuyến QH) có toàn quyền trong việc thay đổi, cho phép đóng cửa một hoặc một phần dịch vụ của hệ thống học trực tuyến vào bất kỳ thời điểm nào hoặc trạng thái nào nếu gặp phải các sự cố ngoài tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo quyền lời của các bạn đầy đủ nhất có thể khi tham gia khóa học.

Các khóa học

ReactJS - Web Application
Laravel 5.4 In Action
Magento 2: Module Extension
Lập trình NodeJS
AngularJS 2.x
Lập trình Python
Lập trình Android
Lập trình IOS - Swift 2
PHP cơ bản
PHP nâng cao
Codeigniter
Zend 2.x
WordPress 4.x
AngularJS 1.x