Liên hệ trực tiếp:

Nếu bạn có vấn đề gì cần liên hệ trực tiếp với tôi, vui lòng xem thông tin bên dưới:
+ Điện Thoại: 090.308.7580
+ Nick yahoo: php_vnn
+ Email: kenny@qhonline.info

Liên hệ qua website:

+ Tôi luôn đón nhận mọi sự góp ý về website, về phương pháp giảng dạy,....
+ Liên hệ không bao gồm việc giải đáp các thắc mắc trong bài học. Vui lòng đặt câu hỏi trực tiếp ngay trong hệ thống phản hồi của từng bài học để được hưỡng dẫn chi tiết.
+ Do tham gia giảng dạy và thực hiện các dự án ở các công ty, nên đôi khi không thể trả lời cho các bạn nhanh được.
+ Để thực hiện việc liên hệ các bạn vui lòng điền vào theo form bên dưới.

Thông tin yêu cầu

Các khóa học

ReactJS - Web Application
Laravel 5.4 In Action
Magento 2: Module Extension
Lập trình NodeJS
AngularJS 2.x
Lập trình Python
Lập trình Android
Lập trình IOS - Swift 2
PHP cơ bản
PHP nâng cao
Codeigniter
Zend 2.x
WordPress 4.x
AngularJS 1.x