Giới thiệu về khóa học PHP Nâng Cao

Trải qua quá trình làm việc với các doanh nghiệp, chúng tôi hiểu rằng. Doanh nghiệp cần người thợ lành nghề hơn là người am tường về lý thuyết. Vì thế, khóa học PHP Nâng cao được xây dựng nhằm cung cấp những kiến thức thực tế cho học viên. Đồng thời giúp học viên trải nghiệm và áp dụng những kiến thức công nghệ mới nhằm hoàn thiện kỹ năng đã xây dựng ở khóa cơ bản. Đến với khóa học, học viên sẽ rèn luyện được cách suy nghĩ, cách thể hiện từng dòng lệnh bằng những kiến thức học được. Từ đó nâng cao tư duy và tạo tiền đề tìm hiểu nghiên cứu các công nghệ cao hơn sau khóa học.

Điều kiện theo học: Đã hoàn tất khóa học PHP Cơ Bản hoặc có kiến thức tương đương..

Thời lượng học: 3 tháng tính từ thời điểm tham gia khóa học.

Thời gian học: Học bất cứ thời điểm nào mà bạn muốn.

Kết quả: Sau khi học xong, bạn sẽ hiểu về quy trình cũng như áp dụng các công nghệ mới nhất để xây dựng được website tương đương như: http://www.shop.qhonline.edu.vn

Ưu điểm của khóa học:

+ Bạn có thể học ở bất cứ đâu và bất cứ thời điểm nào mà bạn muốn.

+ Dễ dàng tiếp nhận các bài giảng mới trong thời gian 1 năm tính từ khi tham gia khóa học.

+ Nâng cao trình độ để tham gia các khóa học PHP Online khác

+ Nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất của giảng viên qua nhiều hình thức trong quá trình theo học.

Môi trường học tập:

+ Học trên 100% các bài giảng video, hướng dẫn chi tiết từng bước về lý thuyết, bài tập và các câu hỏi nâng cao trong từng bài học.

+ Thực hiện kiểm tra trắc nghiệm trên các câu hỏi mà giảng viên đưa ra.

+ Trong 3 tháng, bạn được phép xem toàn bộ các video trong môn học.

+ Tham gia project training. Hướng dẫn từng bước xây dựng 1 website trên video.

+ Hỗ trợ trực quan dựa trên các mô hình: yahoo, teamviewer, skype, webpage,...

Cách tham gia vào khóa học:

+ Tham khảo một số video hướng dẫn mẫu tại đây.

+ Đầu tiên bạn cần đăng ký khóa học tại đây.

+ Sau đó, bạn cần thanh toán cho chúng tôi theo thông tin tại đây.

+ Sau khi bạn đã thanh toán. Vui lòng gọi cho tôi theo số điện thoại: 0903087580 để được xác thực việc thanh toán chuyển khoản. Nếu đã nhận được chi phí, tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt.

+ Sử dụng tài khoản của bạn để đăng nhập hệ thống.

+ Tại đây vào các buổi 2 và thứ 6. Tài khoản của bạn sẽ được update các bài học mới ứng với thời gian bạn theo học.

Ví dụ:

Buổi thứ 1 và 2, tài khoản của bạn sẽ xuất hiện bài 1 là tổng quan HTML.

Buổi thứ 3, 4, 5 tài khoản của bạn sẽ xuất hiện bài 2 cơ bản về PHP.

.... Cứ như thế cho đến khi kết thúc khóa học mà bạn đang tham gia.

Phương thức hỗ trợ:

+ Yahoo & skype: Bạn có thể trực tiếp đặt câu hỏi cho tôi trong các buổi từ 14h-->16h từ thứ 2-->6 hằng ngày.

+ Hệ thống câu hỏi tại các bài học: Bạn có thể đặt câu hỏi tại phần này. Trong thời gian ngắn, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trả lời các câu hỏi.

+ Hệ thống video question: Khi có quá nhiều câu hỏi trùng lặp, tôi sẽ quay 1 mini video để trả lời cho tất cả các bạn. Và bổ sung vào bài học ngay sau đó 1 ngày.

+ Hệ thống teamviewer: Giúp bạn sửa lỗi trong trường hợp bạn thực hiện code đúng như hướng dẫn mà vẫn không làm được. Thời gian tương tự như hình thức yahoo & skype.

Học phí:1.800.000 VND

Chứng chỉ: Khóa học này chỉ cung cấp cho bạn các kiến thức là chính. Kết thúc khóa học chúng tôi sẽ không cung cấp chứng chỉ cho bạn như tham gia khóa học ở trung tâm. Tuy nhiên, chúng tôi có thể xác nhận thành tích của bạn trong khóa học thông qua việc bạn nộp đồ án tốt nghiệp trước các doanh nghiệp tuyển dụng.

Nội dung khóa học PHP nâng cao
Phần 1: CSS Nâng Cao
Các khái niệm cơ bản - Chi tiết các thuộc tính
Chi tiết các thuộc tính (tiếp theo)
Training: Thiết kế website với HTML và CSS
Training: Các kỹ thuật mở rộng và xây dựng website phức tạp
Phần 2: Lập trình Ajax
Lý thuyết lập trình Ajax và ví dụ cơ bản
Training: Xây dựng các ứng dụng nghe nhạc với Ajax
Phần 3: Tìm hiểu thư viện Jquery
Jquery cơ bản và những ví dụ
Bài tập Jquery cơ bản
Lý thuyết Jquery Ajax và những ví dụ
Training: Xây dựng ứng dụng nghe nhạc trực tuyến với Jquery Ajax
Phần 4: Lập trình hướng đối tượng trong PHP
Lý thuyết lập trình hướng đối tượng và những ví dụ
Lý thuyết lập trình hướng đối tượng và những ví dụ (tiếp theo)
Training: Xây dựng ứng dụng theo mô hình hướng đối tượng
Training: Xây dựng ứng dụng theo mô hình hướng đối tượng (tiếp theo)
Tìm hiểu về lớp thao tác MYSQLI trong PHP 5.3 (new)
Phần 5: Tìm hiểu XML và PHP
Lý thuyết về các thẻ trong XML
Bài tập tổng hợp trong XML
Cơ bản về thư viện PHP DOM
Cơ bản về thư viện SimpleXML
Training: Xây dựng ứng dụng với PHP và XML - Tìm hiểu responseXML trong Ajax
Phần 6: Các kỹ thuật mở rộng
Tìm hiểu khái niệm Json trong ứng dụng
Tìm hiểu Regular Expression
Training: Sử dụng Regular Expression lấy tỷ giá, tin tức, nhạc phim từ website khác
Tổ chức code và mô hình MVC trong ứng dụng
Tìm hiểu Htaccess và kỹ thuật URL Rewrite
Phần 7: Tối ưu hóa website trên bộ máy tìm kiếm
Tổng quan về kiến thức SEO
Phần 8: Bảo mật ứng dụng web
Các lỗi tấn công thường gặp và cách phòng thủ
Phần 9: Viết ứng dụng thực tế
Xây dựng ứng dụng nhỏ với các kiến thức đã học
Update 1.1 : Bootstrap Twitter và Sass
+ Tổng quan về Bootstrap và Sass
+ Responsive và thuộc tính Box-sizing
+ Grid System trong Bootstrap
+ Component trong Bootstrap
+ Modal trong Bootstrap
+ Dropdown và Scroll Spy trong Bootstrap
+ Tab trong Bootstrap
+ Tooltip – Popover – Alert trong Bootstrap
+ Button và Collapse trong Bootstrap
+ Carousel trong Bootstrap
+ Affix trong Bootstrap
+ Training: Thiết kế layout với Bootstrap
+ Tìm hiểu Sass và cài đặt
+ Cú pháp Nesting và Mixins
+ Kế thừa trong Sass
+ Biểu thức trong Sass
+ Các vấn đề mở rộng với Sass
+ Training: Kết hợp Sass và Bootstrap
Đăng ký học online tại đây


Các khóa học

ReactJS - Web Application
Laravel 5.4 In Action
Magento 2: Module Extension
Lập trình NodeJS
AngularJS 2.x
Lập trình Python
Lập trình Android
Lập trình IOS - Swift 2
PHP cơ bản
PHP nâng cao
Codeigniter
Zend 2.x
WordPress 4.x
AngularJS 1.x