Giới thiệu chuyên đề Codeigniter Framework

Nắm vững một PHP Framework luôn là chìa khóa để bạn thành công trong việc ứng tuyển vào các công ty có quy mô lớn. Vì phần lớn, các doanh nghiệp, đòi hỏi nhân viên của họ phải thạo nghề và có kinh nghiệm thực tế với các PHP Framework, chứ không chỉ dừng lại ở khía cạnh lập trình PHP thông thường. Khóa chuyên đề Codeigniter Framework cũng được xây dựng và hình thành trên tiêu chí đào tạo cho người học trở nên thạo việc, và có đem đến cho người học những kinh nghiệm quý báu cần và đủ để xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh với Framework.

Codeigniter Framework là một trong những PHP Framework có số lượng người dùng nhiều nhất hiện nay, tuy thư viện chưa phong phú được như zend framework. Nhưng Codeigniter Framework tỏ ra ưu thế hơn so với Zend ở tính tiếp cận vì tài liệu dễ học, dễ mở rộng. Đồng thời bộ core thư viện của Codeigniter ít thay đổi, điều này giúp cho việc xây dựng các ứng dụng lớn dựa trên Codeigniter Framework có vòng đời ổn định hơn so với các PHP Framework khác.

Chuyên đề Codeigniter Framework được xây dựng dựa trên tiêu chí giúp người học đi sâu vào nền tảng và kiến trúc của Codeigniter. Sao cho vừa vận dụng tốt được thư viện có sẵn, vừa đủ khả năng can thiệp hoặc kế thừa thư viện có sẵn của framework này. Sau cùng sẽ hướng dẫn người học áp dụng những kiến thức đã học để tự xây dựng 1 ứng dụng tin tức hoàn chỉnh. Qua đó tích lũy kinh nghiệm thực tế để người học đủ khả năng ứng tuyển vào các công ty đòi hỏi cao về kỹ năng và kiến thức liên quan đến PHP Framework.

Điều kiện theo học: Đã hoàn tất khóa học PHP Nâng Cao hoặc có kiến thức tương đương..

Thời lượng học: 2 tháng tính từ thời điểm tham gia khóa học.

Thời gian học: Học bất cứ thời điểm nào mà bạn muốn.

Ưu điểm của khóa học:

+ Bạn có thể học ở bất cứ đâu và bất cứ thời điểm nào mà bạn muốn.

+ Dễ dàng tiếp nhận các bài giảng mới trong thời gian 1 năm tính từ khi tham gia khóa học.

+ Nâng cao trình độ để tham gia các khóa học PHP Online khác

+ Nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất của giảng viên qua nhiều hình thức trong quá trình theo học.

Môi trường học tập:

+ Học trên 100% các bài giảng video, hướng dẫn chi tiết từng bước về lý thuyết, bài tập và các câu hỏi nâng cao trong từng bài học.

+ Thực hiện kiểm tra trắc nghiệm trên các câu hỏi mà giảng viên đưa ra.

+ Trong 3 tháng, bạn được phép xem toàn bộ các video trong môn học.

+ Tham gia project training. Hướng dẫn từng bước xây dựng 1 website trên video.

+ Hỗ trợ trực quan dựa trên các mô hình: yahoo, teamviewer, skype, webpage,...

Cách tham gia vào khóa học:

+ Tham khảo một số video hướng dẫn mẫu tại đây.

+ Đầu tiên bạn cần đăng ký khóa học tại đây.

+ Sau đó, bạn cần thanh toán cho chúng tôi theo thông tin tại đây.

+ Sau khi bạn đã thanh toán. Vui lòng gọi cho tôi theo số điện thoại: 0903087580 để được xác thực việc thanh toán chuyển khoản. Nếu đã nhận được chi phí, tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt.

+ Sử dụng tài khoản của bạn để đăng nhập hệ thống.

+ Tại đây vào các buổi 2 và thứ 6. Tài khoản của bạn sẽ được update các bài học mới ứng với thời gian bạn theo học.

Ví dụ:

Buổi thứ 1 và 2, tài khoản của bạn sẽ xuất hiện bài 1 là tổng quan HTML.

Buổi thứ 3, 4, 5 tài khoản của bạn sẽ xuất hiện bài 2 cơ bản về PHP.

.... Cứ như thế cho đến khi kết thúc khóa học mà bạn đang tham gia.

Phương thức hỗ trợ:

+ Yahoo & skype: Bạn có thể trực tiếp đặt câu hỏi cho tôi trong các buổi từ 14h-->16h từ thứ 2-->6 hằng ngày.

+ Hệ thống câu hỏi tại các bài học: Bạn có thể đặt câu hỏi tại phần này. Trong thời gian ngắn, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trả lời các câu hỏi.

+ Hệ thống video question: Khi có quá nhiều câu hỏi trùng lặp, tôi sẽ quay 1 mini video để trả lời cho tất cả các bạn. Và bổ sung vào bài học ngay sau đó 1 ngày.

+ Hệ thống teamviewer: Giúp bạn sửa lỗi trong trường hợp bạn thực hiện code đúng như hướng dẫn mà vẫn không làm được. Thời gian tương tự như hình thức yahoo & skype.

Học phí:1.600.000 VND

Chứng chỉ: Khóa học này chỉ cung cấp cho bạn các kiến thức là chính. Kết thúc khóa học chúng tôi sẽ không cung cấp chứng chỉ cho bạn như tham gia khóa học ở trung tâm. Tuy nhiên, chúng tôi có thể xác nhận thành tích của bạn trong khóa học thông qua việc bạn nộp đồ án tốt nghiệp trước các doanh nghiệp tuyển dụng.
Nội dung chuyên đề Codeigniter Framework Online
Kiến thức trọng tâm cho PHP Framework
Bài 1: Mảng nâng cao
Lý thuyết và các hàm quan trọng trong mảng
Bài tập áp dụng nâng cao kỹ năng xử lý mảng
Bài 2: Lập trình hướng đối tượng - Mô Hình MVC
Lý thuyết lập trình hướng đối tượng.
Mô hình MVC - Cơ bản áp dụng trong thực tế.
Chủ đề nhỏ: Xây dựng Menu đa cấp
Viết menu đa cấp cơ bản với backend - front end
Tích hợp jquery và đóng gói theo class trong hướng đối tượng
Bài 3: Giả lập mô hình PHP Framework
Xây dựng kiến trúc Framework cơ bản
Xây dựng bộ Active Record cơ bản cho Framework
Viết chức năng thêm, liệt kê thành viên
Viết chức năng xóa và sửa thành viên
Viết chức năng Validate dữ liệu và rewrite liên kết
Tìm hiểu Codeigniter Framework
Bài 1: Tổng quan về mô hình MVC trong Codeigniter Framework
Giới thiệu về Controller - View
Giới thiệu về Model và thao tác làm việc với cơ sở dữ liệu
Bài 2: Tìm hiểu Helper URL, Form và thư viện Form_validation
Giới thiệu Helper URL và Form trong Codeigniter
Tìm hiểu thư viện Form_Validation trong Codeiginiter
Bài 3: Tìm hiểu về thư viện pagination và session
Tìm hiểu thư viện Pagination để phân trang ứng dụng
Tìm hiểu về thư viện session để quản lý phiên làm việc
Áp dụng phiên làm việc viết ứng dụng theo yêu cầu
Bài 4: Tìm hiểu thư viện upload và Image
Tìm hiểu thư viện upload - Bài tập áp dụng
Tìm hiểu thư viện xử lý hình ảnh
Bài 5: Tìm hiểu thư viện Calendar - Shopping Cart
Lý thuyết về thư việnCalendar - Bài tập áp dụng
Lý thuyết về thư viện shopping cart - Bài tập áp dụng
Bài 6: Các vấn đề khác trong Codeigniter
Khái niệm Hooks trong Codeigniter
Tạo thư viện riêng với Codeigniter
Core system và URI Routing viết lại đường dẫn
Các vấn đề khác trong Codeigniter
Bài 7: Mô hình HMVC và khái niệm Master Layout
Tự xây dựng mô hình Master Layout
Giới thiệu về kiến trúc HMVC
Project Training: News system
Viết ứng dụng tin tức với các kiến thức đã học
Xóa Index, thiết lập cấu trúc HMVC và Master Layout 
Thêm, xóa, sửa, liệt kê thành viên
Thêm, xóa, sửa, liệt kê chuyên mục
Áp dụng jquery, ajax, mô hình menu đa cấp cho chuyên mục
Thêm, xóa, sửa, liệt kê tin tức
Tích hợp CKEditor và KCFinder quản lý hình ảnh
Quản lý hình ảnh theo từng thành viên với KCFinder.
Đăng nhập, đăng xuất, quản lý phiên làm việc
Ráp layout với Menu đệ quy.
Xây dựng chức năng đọc tin, tin liên quan, tin theo chuyên mục
Các vấn đề nâng cao khác
Tích hợp thư viện Zend Framework trong ứng dụng.
Phân quyền với Zend_ACL trong Codeigniter
Đăng ký học online tại đây

Các khóa học

ReactJS - Web Application
Laravel 5.4 In Action
Magento 2: Module Extension
Lập trình NodeJS
AngularJS 2.x
Lập trình Python
Lập trình Android
Lập trình IOS - Swift 2
PHP cơ bản
PHP nâng cao
Codeigniter
Zend 2.x
WordPress 4.x
AngularJS 1.x